Зрењанин

Зрењанин • Војводина
Средње-Банатски округ / Војводина / Зрењанин

Туристичке информације

Зрењанин

Зрењанин се налази у Банату, на реци Бегеј, и седиште је Средњобанатског округа, 75 км од Београда и 45 км од Новог Сада. Највећи град Баната некада се звао Велики Бечкерек. Град Зрењанин чини и 21 насељено место: Арадац, Банатски Деспотовац, Бело Блато, Ботош, Елемир, Ечка, Јанков Мост, Клек, Книћанин, Лазарево, Лукино Село, Лукићево, Меленци, Михајлово, Орловат, Перлез, Стајићево, Тараш, Томашевац, Фаркаждин и Чента. На том простору живи око 123.000 становника, 25 различитих народа и народности, од којих су најбројнији Срби, Мађари, Румуни и Словаци.

Централним тргом доминира барокна Градска кућа, поред које су и Градска башта и римокатоличка катедрала заштитника Светог Ивана Непомука у неоромантичком стилу. Посебну драж Зрењанину дају његови мостови на Бегеју, њих десет. Традиционалне манифестације и Зрењанину су „Дани пива“ и „Банатске вредне руке“.

Подручје Зрењанина је најгушће речно чвориште у Европи, где у пречнику од око 30 км протиче више речних токова: Бегеј, Тамиш, Тиса, Караш, Дунав и каналска мрежа Дунав-Тиса-Дунав. Бања Русанда налази се код Меленаца, на обали језера Русанда, позната по лековитим својставима минералног блата (пелоида). Природни резерват Царска бара је на 10 километара од Зрењанина, а због 240 ретких врста птица, уписана у листу мочварних подручја од међународног значаја.