Србија од Срца / Војводина

Ириг

Ириг се налази у Срему, на јужним падинама Фрушке горе, на путу Нови С...

Сремски Карловци

Сремски Карловци су једно од ретких места у Републици Србији које је с...

Сента

Сента се налази на десној обали Тисе, на северу Војводине. Општини Сен...

Кикинда

Кикинда се налази у северном Банату, а од Београда је удаљена 130 кило...

Кањижа

Кањижа се налази на северу Србије, на граници са Мађарском, на десној ...

Ада

Ада се налази на северу Бачке, на десној страни реке Тисе. Општина Ада...

Зрењанин

Зрењанин се налази у Банату, на реци Бегеј, и седиште је Средњобанатск...

Житиште

Житиште се налази у средњем Банату, на граници са Румунијом, 18 км од ...

Сечањ

Сечањ се налази у Банату, на граници с Румунијом. Општина Сечањ има ок...

Нови Бечеј

Нови Бечеј налази се у северозападном Банату, на реци Тиси, на 113 кил...

Вршац

Вршац се налази на југоисточном рубу Баната и Панонске низије, у подно...

Панчево

Панчево се налази на ушћу Тамиша у Дунав, на 15 км од Београда, и седи...

Ковин

Ковин се налази у јужном Банату, на обали Дунава, а од Београда је уда...

Ковачица

Ковачица се налази у југоисточном делу Баната, удаљена 46 км од Београ...

Бела Црква

Бела Црква је смештена на крајњем југу Баната, на граници са Румунијом...

Алибунар

Алибунар се налази у југоисточном Банату, на међународном путу Београд...

Суботица

Суботица заузима централно место између Дунава на западу и Тисе на ист...

Бачка Топола

Бачка Топола је раскрсница за шест праваца у подручју средње и северне...

Сомбор

Општина Сомбор се налази у северозападном делу питоме бачке равнице, н...

Оџаци

Оџаци се налазе на северозападу Србије, у западном делу Бачке, на путу...

Кула

Кула се налази у Западно-бачком округу, дуж канала који чини систем Ду...

Апатин

Апатин се налази у северозападном делу Војводине, у Бачкој, на левој о...

Жабаљ

Жабаљ се налази у југоисточном делу Бачке, у близини реке Тисе, на рас...

Врбас

Врбас је значајан саобраћајни чвор у самом средишту Бачке, у коме се у...

Тител

Тител се налази у троуглу између река Тисе, Дунава и Бегеја, а над рав...

Србобран

Србобран се налази у средишњем делу Бачке, са обе стране обале Великог...

Беочин

Беочин је смештен на обали Дунава, на северним падинама Фрушке горе, н...

Бечеј

Бечеј се налази у централном делу Потисја, на северу Србије, удаљен је...

Бачки Петровац

Бачки Петровац се налази у јужној Бачкој, на регионалном путу Нови Сад...

Бачка Паланка

Бачка Паланка налази се на левој обали Дунава, 45 км узводно од Новог ...

Бач

Бач се налази у југозападном делу Бачке, а општина обухвата шест насељ...

Град Нови Сад

Нови Сад, главни административни центар Аутономне покрајине Војводине,...

Сремска Митровица

Сремска Митровица се налази у Срему, на обали реке Саве, поред аутопут...

Шид

Шид се налази у западном делу Срема, на граници са Хрватском, а од Бео...

Рума

Рума је у централном Срему, на јужним обронцима Фрушке горе, поред аут...

Пећинци

Пећинци се налазе у југоисточном Срему, на аутопуту Е70, 25 километара...

Инђија

Инђија се налази у источном Срему, на обронцима Фрушке горе, на аутопу...