Ски стазе

Копаоник

Србија од Срца / Природа Србије / Национални паркови Србије / Копаоник

Копаоник је највећи планински масив у Србији дужине 75 км и ширине 40 км. Највиши део планине је површина звана Равни Копаоник, око које се дижу Суво Рудиште са Панчићевим врхом (2017 м), Караман (1934 м) и Гобеља (1834 м). Планину Копаоник нарочито атрактивном чини препознатљив пејзаж са густим четинарским шумама (смрча и јела) на вишим деловима и мешовитим буковим и храстовим шумама, у нижим деловима Копаоника, пашњаци, ливаде, као и истакнути планински врхови. Најпознатији је зимски спортски и туристички центар Србије. Национални парк „Копаоник“ проглашен је 1981. и простире се на највишим и најочуванијим деловима планине Копаоник.

ЧИЊЕНИЦЕ

 • Географски положај: у средишњем делу јужне Србије
 • Природне карактеристике: површина 985 ха, највиши Панчићев врх 2017 м
 • Туристичка понуда: спортско-рекреативни туризам, излетнички туризам, сеоски туризам…

ЗНАМЕНИТОСТИ

 • Биљни свет: 1600 врста биљака од којих је 91 врста ендемичног, а 82 врсте субендемичног карактера, локални копаонички ендемити су копаоничка чуваркућа, копаоничка љубичица и Панчићева режуха, на Европској црвеној листи четири, на Црвеној листи флоре Србије налази се 50 врста
 • Животињски свет: ендемична и реликтна врста дневног лептира, 170 врста птица, 39 врста сисара
 • Геонаслеђе: „Копаоничка рудна област“ са великим бројем рудника од најстаријих времена (руде гвожђа, олова, цинка, сребра и злата и ретких минерала: воластонита, флуорита, азбеста…)
 • Културно-историјско наслеђе: археолошки локалитет Небеске столице, средњовековни градови, цркве и манастити у подножју Копаоника…

СМЕШТАЈ

 • Хотел „Club А“, Копаоник, тел. (036) 471-600
 • Хотел „Путник“, Копаоник, тел. (036) 471-030
 • Хотел „Гранд“, Копаоник, тел. (036) 471-977, www.grand-kopaonik.com
 • Апартмански комплекс „Конаци“, Копаоник, тел. (036) 471-977, www.konaci-kopaonik.com

КОНТАКТ

ЈП Национални парк Копаоник
36354 Копаоник, тел. (036) 471-011, www.npkopaonik.com
Туристички центар Копаоник, www.tckopaonik.com
Туристичко-спортска организација Рашка, www.raska-turizam.rs

 

Национални парк Тара у слици