Bajina Basta naslovna

Тара

Србија од Срца / Природа Србије / Национални паркови Србије / Тара

Национални парк „Тара“ покрива највећи део планине Таре, која се налази на крајњем западу Србије на самој граници са Босном и Херцеговином, оивичена је лактастим током реке Дрине између Вишеграда и Бајине Баште. Планина Тара припада делу старовлашких планина. Масив Таре сачињавају предеоне целине: Калуђерске баре, Тара, Алушке планине, Црни врх и Звијезда. Површина јој је 183 км2, а дужина 50 км и ширина 22 км. Просечна надморска висина је 1200 м, а највиши врх је Козји рид (1591 м). Проглашена је за национални парк 1981. Подручје Таре је испресецано дубоко уклесаним речним долинама, а бујне, густе, аутохтоне четинарске шуме чине је најшумовитијом планином Србије и Европе. Царица свих ендемита Европе, Панчићева оморика је реликт терцијара и балкански ендемит који је преживео велико ледено доба на веома ограниченим рефугијалним стаништима у средњем току реке Дрине, због чега је овај простор јединствен за очување биолошке разноврсности у глобалним размерама.

ЧИЊЕНИЦЕ

 • Географски положај: крајњи запад Србије, у окуци реке Дрине
 • Природне карактеристике: површина200 ха, врхови висине од 1400 до 1600 м
 • Туристичка понуда: спортско-рекреативни туризам, ловни и риболовни туризам, излетнички туризам…

ЗНАМЕНИТОСТИ

 • Биљни свет: 1000 биљних врста, око 20 су ендемичног карактера, Панчићева оморика, шуме смрче, јеле, букве, црног и белог бора
 • Животињски свет: Панчићев скакавац је локални ендемит, ретке и племените врсте риба као што су младица и липљан, 130 врста птица (црна жуна, планински детлић, лештарка, уралска сова, гаћаста кукумавка, жутарица, мала мухарица, креја лешникара…), медвед, вук, дивокоза, срна, видра, дивља мачка, куна златица, куна белица…
 • Геонаслеђе: кањонске долине Дрине, Раче, Бруснице и Дервенте, водопади Мали и Велики скакавац на реци Рзав
 • Културно-историјско наслеђе: манастир Рача, некрополе надгробних споменика из и 15. века у Перућцу и Растишту

СМЕШТАЈ

 • Хотел „Тара“, Војводе Мишића 5, Бајина Башта, тел. (031) 862-452
 • Хотел „Оморика“, Калуђерске Баре, тел. (031) 593-852
 • Хотел „Бели бор“, Радмиовац, тел. (031) 593-852
 • Хотел „Митровац“, Митровац, тел. (031) 859-720
 • Хотел „Језеро“, Перућац, тел. (031) 859-081

КОНТАКТ

ЈП Национални парк „Тара“
Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта, тел. (031) 865-445, www.nptara.rs

Спортско-туристички центар Бајина Башта
Милана Обреновића 34, 31250 Бајина Башта, тел. (031) 865-370, www.tara-bajinabasta.com

 

Национални парк Тара у слици

 

Мапа

 
Национални парк Тара

Видео