Србија од Срца / Војводина / Северно-Банатски округ

Сента

Сента се налази на десној обали Тисе, на северу Војводине. Општини Сен...

Кикинда

Кикинда се налази у северном Банату, а од Београда је удаљена 130 кило...

Кањижа

Кањижа се налази на северу Србије, на граници са Мађарском, на десној ...

Ада

Ада се налази на северу Бачке, на десној страни реке Тисе. Општина Ада...