DSC07504

Фрушка Гора

Србија од Срца / Природа Србије / Национални паркови Србије / Фрушка Гора

Фрушка гора је усамљена острвска планина у Панонској низији. Према југу и северу јако је разуђена планинским и речним токовима, при чему се од главног уског гребена пружају појединачни, бочни гребени, најчешће са врло сртмим падинама. Проглашена националним парком 1960. Захваљујући јединственим и веома бројним фосилним остацима флоре и фауне, Фрушка гора се назива и „огледалом геолошке прошлости“. Основна карактеристика ове области је постојање бројних угрожених, ретких и заштићених биљних и животињских врста. Пашњаци и плодно земљиште, виногради и воћњаци, украшавају падине и ниже делове Фрушке горе, док су површине које се налазе на висинама изнад 300 метара надморске висине покривене густим, листопадним шумама. Посебну вредност и бисер Фрушке горе представља 16 православних манастира, познатих по специфичној архитектури, богатим ризницама, библиотекама и фрескама. Фрушка гора такође крије и бројне археолошке локалитете из праисторијског и историјског периода.

ЧИЊЕНИЦЕ

  • Географски положај: у Војводини, на јужној граници Панонске низије, уз саму обалу Дунава
  • Природне карактеристике: површина 25.393 ха, највиши врх 539 м (Црвени чот)
  • Туристичка понуда: ловни и риболовни туризам, излетнички туризам, спортско-рекреативни туризам, еколошки туризам…

ЗНАМЕНИТОСТИ

  • Биљни свет: 1500 биљних врста, 40 има статус природних реткости Србије (нпр. терцијарни реликти: ловорасти јеремичак, кадивка, звончић; од реликата степе: татарско зеље, велика саса, гороцвет и бабалушка), од 30 врста орхидеја, 18 врста је од међународног значаја, шуме липе, храста, букве, китњака и граба са костриком
  • Животињски свет: заштићене врсте инсеката, 14 врста водоземаца и гмизаваца на Црвеној листи угрожених врста, 210 врста птица, орао крсташ као најугроженија врсте са Светске црвене листе, заштићена група слепих мишева, текуница и слепо куче
  • Геонаслеђе: фосили морских шкољки, пужева, јежева и корала, фосили палми, фосили мамута, ирваса и бизона
  • Културно-историјско наслеђе: 16 православних манастира

СМЕШТАЈ

  • Хотел „Норцев“, Пут Партизанског одреда бб, Иришки венац, тел. (021) 4800-222, www.norcev.rs
  • Хотел „Термал“, Карађорђева 6, 22408 Врдник, тел. (022) 465-102, www.termal-vrdnik.com

КОНТАКТ

ЈП Национални парк Фрушка гора
Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица, тел. (021) 463-667, www.npfruskagora.co.rs

 

Национални парк Фрушка гора у слици