Србија од Срца / Београд

Чукарица

Чукарица спада у централне београдске општине и има око 195.000 станов...

Сурчин

Најмлађа београдска Општина Сурчин, формирана 2004. од дела Општине Зе...

Стари град

Централна београдска општина Стари град налази се у старом градском је...

Сопот

Приградска општина Сопот има површину од 27.075 ha, на којој живи 20.5...

Савски венац

Савски венац је једна од централних београдских општина, на десној оба...

Раковица

Општина Раковица се налази на јужном делу Београда, у доњем току Топчи...

Палилула

Општина Палилула је, по величини, највећа општина Града Београда и про...

Обреновац

Ободна београдска општина Обреновац простире се између реке Саве и поч...

Нови Београд

На левој обали реке Саве и десној обали реке Дунав, непосредно пре ушћ...

Младеновац

Младеновац се налази северном делу ниске Шумадије и центар је једне од...

Лазаревац

Лазаревац је средиште београдске општине која се простире на 389 квадр...

Земун

Територија општине Земун укључује и насеља Земун Поље, Батајница и Угр...

Звездара

Звездара спада у централне градске општине Београда, има око 150.000 с...

Гроцка

Приградска општина Гроцка има површину од 289 км2 и налази се на десно...

Врачар

Врачар има 80.000 становника, око три квадратна километра површине и н...

Вождовац

Београдска општина Вождовац има 152.000 становника, 15.000 хектара пов...

Барајево

Приградска општина Барајево налази се на ободу Шумадије, удаљена је од...