Голија

Србија од Срца / Природа Србије / Паркови природе / Голија

Парк природе „Голија“ налази се у југозападном делу Србије и обухвата подручје планина Голије и Радочела. MAB/UNESCO комитет је у оквиру Парка природе Голија прогласио Резерват биосфере Голија Студеница. Речне долине Моравица и Студеница на кривудавом путу од извора до ушћа просецају планински масив и раздвајају узвишења различитог облика и величине. Највиши врх Голије је Јанков камен (1833 м). Са њега, али и са Црног врха (1725 м), Радуловца (1785 м) и Бојевог Брда (1748 м) пружа се изузетан видик на пространства голијских шума, пашњака, ливада. Голија слободно може носити епитет ваздушне бање, у којој се разликују три климатска реона. Долински са брдским, обухвата просторе до 700 м н.в, а карактерише са умерено-континенталном климом модификованом утицајем околних планина. Прелазни, обухвата просторе између 700 и 1300 м н.в., са дугим и оштрим зимама и кратким, свежим летима. Зиме су са доста снежних падавина, а лета са топлим данима и свежим ноћима. Планински, обухвата подручје са надморском висином преко 1300 м, карактеришу га оштре и хладне зиме и кратка прохладна лета.

ЧИЊЕНИЦЕ

  • Географски положај: југозападна Србија
  • Природне карактеристике: површина183 ха, највиши врх Јанков камен (1833 м)
  • Туристичка понуда: ловни и риболовни туризам, излетнички туризам, сеоски туризам…

ЗНАМЕНИТОСТИ

  • Биљни свет: 117 врста и варијетата алги, 40 врста маховина, 7 врста лишајева и 75 врста гљива, планински јавор
  • Животињски свет: 95 врста птица, јеж, алпска ровчица, слепо куче, пух лешњикар, ласица, мрки медвед, вук, срна, дивља свиња, зец, мочварна ровка…
  • Геонаслеђе: сливови река Моравице и Студенице
  • Културно-историјско наслеђе: манастири Студеница и Градац