DSC_1701

Ђердап

Србија од Срца / Природа Србије / Национални паркови Србије / Ђердап

Највећи национални парк у Србији, дуж 100 км десне обале Дунава, од Голупца до Караташа код Кладова, где се простиру зоне са различитим режимом заштите објеката природе, споменика културе, фауне и вегетације реликтних врста, које потврђују развој вегетационих серија од настанка до данашњих дана. Национални парк „Ђердап“ називају и речним националним парком, будући да значајан део Ђердапа чини Дунав, а највећу и најдужу клисуру пробојницу у Европи, чудесна Гвоздена врата, самониклом ботаничком баштом и највећим европским археолошким музејом у природи. Основни природни феномен подручја Националног парка Ђердап је грандиозна Ђердапска клисура, најдужа и највећа клисура пробојница у Европи. Посебне целине представљају три кањонско-клисурске долине: Голубачка, Госпођин вир, кањон Великог и Малог Казана, као и три котлине Љупковска, Доњомилановачка и Оршавска. Специфичан историјски развој, врло повољна ђердапска клима, сложена мрежа клисура, кањона и дубоких увала, овај простор издвајају као јединствен европски резерват терцијарне флоре, вегетације и фауне.

ЧИЊЕНИЦЕ

 • Географски положај: у североисточној Србији, на граници са Румунијом
 • Природне карактеристике: површина 63.000 ха, највећа и најдубља клисура Европе, где је Дунав најужи (140 м) и најдубљи (90 м)
 • Туристичка понуда: ловни и риболовни туризам, еколошки туризам, манифестациони туризам…

ЗНАМЕНИТОСТИ

 • Биљни свет: 1100 биљних врста, нарочито терцијарни реликти (мечја леска, орах, јоргован, тиса, сребрна липа, кавкаска липа…), преко 50 шумских и жбунастих заједница, од којих 35 има реликтни карактер
 • Животињски свет: 150 врста птица (сури орао, орао змијар, орао белорепан, црна рода, сива чапља…) сисари (видра, медвед, рис, шакал, дивокоза, срна, јелен…)
 • Геонаслеђе: Ђердапска клисура Дунава
 • Културно-историјско наслеђе: неолитско насеље Лепенски Вир, археолошки локалитети попут Дијане, Голубачки град, остаци Трајановог пута, Трајанове табле, римског лимеса, разноврсни кастели, до очуваних примера народне словенске архитектуре

СМЕШТАЈ

 • Хотел „Голубачки град“, Голубачки трг 4, 12223 Голубац, тел. (012) 638-507, www.golubackigrad.co.rs
 • Хотел „Лепенски вир“, Радничка бб, 19220 Доњи Милановац, тел. (030) 590-131, www.hotellepenskivir.co.rs
 • Хотел „Ђердап“, Дунавска 5, 19320 Кладово, тел. (019) 801-010, www.djerdapturist.co.rs
 • Хотел „Aquastar Danube“, Дунавски кеј 1, 19320 Кладово, тел. (019) 810-810, www.hotelkladovo.rs

КОНТАКТ

ЈП Национални парк Ђердап
Краља Петра I 14а, 19220 Доњи Милановац, тел. (030) 590-788, www.npdjerdap.org

Туристичка организација Голупца
Горана Тошића Мачка 1, 12223 Голубац, тел. (012) 638-614, www.golubac.rs

Туристичка организација Кладово
Дунавска 16а, 19320 Кладово, тел. (019) 801-690, www.kladovo.org.rs

Туристичка организација општине Мајданпек
Краља Петра I бб, 19220 Доњи Милановац, тел. (030) 590-184, www.toom.rs

 

Национални парк Ђердап у слици