Жагубица

Жагубица • Источна Србија
Браничевски округ / Источна Србија / Жагубица

Туристичке информације

Жагубица

Жагубица лежи на горњем делу долине Млаве и има око 14.000 станонивика.

Ова општина позната је по бројним природним богатствима као што су Врело Млаве односно Жагубичко врело које избија испод кречњачког одсека висине око 40 метара, затим Хомољска потајница која се у Жагубикчој котлини, на југоисточним падинама Хомољских планина, на брду Мала Шкљова. Ту је и Крупајско врело – крашки извор, на западној страни планине Бељанице у атару села Милановца. У долини реке Прераст налази се Прераст Самар – геоморфолошки природни споменик.

У Жагубици се налазе и природни резервати „Бусовата“ као и „Клисура Осаничке реке“ – клисура дуга око 1.5 км и дубока око 250 м, између узвишења Велико брдо и Велика Шетаћa у Осаници.