Уб

Уб • Западна Србија
Колубарски округ / Западна Србија / Уб

Туристичке информације

Уб

Уб је општина са најкраћим именом у Србији. Свега два слова! Назив УБ највероватније потиче од латинске речи „Urb“ (место) а настанак имена се везује за старословенска времена ивладавину кнеза Коцеља.

На подрушју ове општине налази се неколико археолошких налазишта која припадају Винчанској култури.

Један од значајнијих споменика у овом крају јесте црква Докмир из 14. века.