Топола

Топола • Централна Србија
Шумадијски округ / Централна Србија / Топола

Туристичке информације

Топола

Србија спада у групу малобројних држава и народа који имају своју аутохтону краљевску лозу. Штавише, Србија има две лозе – Карађорђевиће и Обреновиће. Ако је Горњи Милановац сав у знаку династије Обреновић, Топола је место које представља срце династије Карађорђевић.

Смештена у Шумадијском округу, општина Топола удаљена је 80 километара од Београда и има око 30.000 становника.

У Тополи се налази низ грађевина које су од највишег националног значаја. Ту је кућа Краља Петра Првог, затим бројне виле с краја 19. и почетка 20. века, као и краљев подрум вина у којима се производи и чува најбоље вино ових крајева.