Сечањ

Средње-Банатски округ / Војводина / Сечањ

Туристичке информације

Сечањ

Сечањ се налази у Банату, на граници с Румунијом. Општина Сечањ има око 13.000 становника, у 11 насеља: Банатска Дубица, Бока, Бусење, Јарковац, Јаша Томић, Конак, Крајишник, Неузина, Сечањ, Сутјеска и Шурјан.

Централно место у рељефу заузима река Тамиш и систем каналске мреже Дунав-Тиса-Дунав, а рибом су богати и Брзава и Стари Тамиш. У ловиштима је заступљена ситна и срнећа дивљач, а најбогатије ловиште је у Конаку где има и јелена и дивљих свиња.