Рума

Рума • Војводина
Војводина / Сремски округ / Рума

Туристичке информације

Рума

Рума је у централном Срему, на јужним обронцима Фрушке горе, поред аутопута Е70, на 65 километара од Београда. Општина Рума има око 54.000 становника, а чине је насеља: Буђановци, Витојевци, Вогањ, Грабовци, Добринци, Доњи Петровци, Жарковац, Кленак, Краљевци, Мали Радинци, Никинци, Павловци, Платичево, Путинци, Рума, Стејановци и Хртковци.

Најстарија очувана црква у Руми је православна црква Светог Николе из 1758. године, а нешто млађа је Вознесенска, из 1761. У близини Руме је и археолошко налазиште Гомолава, поред села Хртковци, из периода млађег неолита.

Недалеко од Руме је излетиште Борковачко језеро, као и ловишта Каракуша и Моровић. У Руми се традиционално организују манифестације Бостанијада, Фестивал тамбурашких оркестара, Ликовна колонија и Фестивал аматерских позоришта.