Пећинци

Војводина / Сремски округ / Пећинци

Туристичке информације

Пећинци

Пећинци се налазе у југоисточном Срему, на аутопуту Е70, 25 километара од Београда. Општина Пећинци има око 20.000 становника, а чине је насеља: Ашања, Брестач, Деч, Доњи Товарник, Карловчић, Купиново, Обреж, Огар, Пећинци, Попинци, Прхово, Сибач, Сремски Михаљевци, Суботиште и Шимановци.

У Пећинцима постоји јединствени Музеј хлеба, у породичној кући Јеремића, са око 2000 музејских експоната, међу којима је и 96 различитих обредних хлебова, разврстаних по групама: божићни, ускршњи, славски, свадбени и подушни. У Купинову се налази црква Светог Луке, дворска црква Бранковића из 15. века, а стари део села преуређен је у етно-парк.

Обедска бара је резерват природе који се налази у алувијалној равни реке Саве и једно је од најстаријих заштићених природних добара у свету и најбогатијих и најочуванијих станишта живог света у Панонском басену. На простору резервата Обедске баре налази се црква Мајке Ангелине и стари град Купиник.