Куршумлија

Куршумлија • Јужна Србија
Топлички округ / Јужна Србија / Куршумлија

Туристичке информације

Куршумлија

Општина Куршумлија се налази у средишњем делу Србије, у Топличком округу. Туристичку понуду општине Куршумлија чине: Пролом Бања, Куршумлијска Бања, Луковска Бања, „Ђавоља варош“ и град Куршумлија са остацима два најстарија манастира средњевековне династије Немањића. Како су обе манастирске цркве биле покривене сијајућим оловом, Турци су град прозвали Куршумлија према њиховој речи за олово («куршум»).

На Радан планини, недалеко од Пролом бање, 27 км југоисточно од Куршумлије, налази се Ђавоља варош, у Србији јединствен, а у свету веома редак геоморфолошки феномен. Под заштитом је државе као природни споменик прве категорије. Ђавољу варош сачињава више од 200 земљаних фигура насталих дејством ерозије. Чудновато поређане фигуре, темељи богомоље, остаци средњевековних рудника, стене у распадању, вода засићена разним минералима која због оксидације на простору где се излива мења боју тла, као и дрвеће моделовано ветровима и другим природним условима опстанка, допринели су богатству људске маште. Не могавши да објасни настанак ове појаве, народ је испрео многобројне легенде и приче, а природном споменику дао име Ђавоља варош. По једној легенди, фигуре представљају окамењене сватове који су хтели да венчају сестру и брата, по другој то су окамењени ђаволи које су ђаци надмудрили у опклади, а по трећој земљане скулптуре представљају окамењене ђаволе којих су се људи ослободили преноћивши једну ноћ на том месту. Ђавољу варош, из године у годину, посећује све веци број домаћих и страних туриста, уметника и љубитеља природних реткости који остају задивљени пред једниственим уметничким творевинама природе. У близини се налазе и два извора названа Ђавоља вода због њихове високоминералне киселе воде која има црвену боју.

Пролом Бања је бањско и климатско лечилиште на надморској висини 550 – 668 м. Воде Пролом Бање припадају нискоминерализованим високоалкалним термама. С обзиром на састав (велики број минерала у малим количинама) она има изражено природно диуретичко и бактериостатно својство. Умерена континентална клима, заједно са бујном вегетацијом, стимулативно делује на човечји организам и јача његову отпорност. Географски положај Луковске бање, значајна надморска висина и атрактивна природа, чине је изузетним климатским лечилиштем погодним за одмор, рекреацију и опоравак По броју извора термоминералних вода температуре 56 – 69° Ц и њиховој издашности (100 литара у секунди), спада у ред најбогатијих у земљи. Куршумлијска Бања с има више врста лековитих вода које је сврставају у ред најатрактивнијих у Европи.

Посебно је значајно да је велики део подручја општине (око 80%) еколошки добро очувано.