Ковин

Ковин • Војводина
Јужно-Банатски округ / Војводина / Ковин

Туристичке информације

Ковин

Ковин се налази у јужном Банату, на обали Дунава, а од Београда је удаљен 50 км. Општина Ковин има око 14.000 становника, у насељима: Баваниште, Гај, Делиблато, Дубовац, Ковин, Мало Баваниште, Мраморак, Плочица, Скореновац и Шумарак. Назив Ковин први пут се појављује 896. године, а уз град је све до 18. века постојала и истоимена тврђава.

Више од половине Делиблатске пешчаре је на територији Општине Ковин. Због начина постанка и специфичног динског рељефа, ретких биљних и животињских врста, очуваних и сложених екосистема, Делиблатска пешчара је заштићена као резерват природе. Туристичко насеље Чардак смештено је у шумском делу Делиблатске пешчаре, а омиљена излетишта су и Шљункара и Горња шума.

Дунав кроз општину Ковин тече у дужини од 46 км, са неколико интересантних ада: Смедеревска, Жарковачка, Стојкова и Дубовачка. Од водених токова овог дела Подунавља ту су и и језера Краљевац, Црна бара, Провалија и Шљункара, као и Дубовачки рит и Дунавац.