Бачки Петровац

Бачки Петровац • Војводина
Војводина / Јужно-Бачки округ / Бачки Петровац

Туристичке информације

Бачки Петровац

Бачки Петровац се налази у јужној Бачкој, на регионалном путу Нови Сад – Сомбор, а од Београда је удаљен 150 километара. Општина Бачки Петровац обухвата подручја насеља Бачки Петровац, Гложан, Маглић и Кулпин и има око 13.300 становника. У Бачком Петровцу и Гложану живе претежно Словаци, у Кулпину Словаци и Срби, док је Маглић српско насеље.

Овај крај карактеришу богата и плодна поља са оазама воћњака и винограда, мрежа канала и река Дунав. Од културне баштине истиче се стара кућа из 18. века која је културно добро народног градитељства од посебног значаја. Ту су и Стара црква у селу Кулпин, затим стара Гимназија и Народни музеј. Од манифестација истичу се Словачке народне свечаности и Фестивал кулена.