Бач

Бач • Војводина
Војводина / Јужно-Бачки округ / Бач

Туристичке информације

Бач

Бач се налази у југозападном делу Бачке, а општина обухвата шест насеља – Бач, Бачко Ново Село, Плавна, Вајска, Бођани и Селенча, у којима живи око 14.000 становника. Удаљен је 62 км од Новог Сада, на граници са Хрватском, од које је дели Дунав, са обалама дугим 43 км. Кроз Бач протиче и део канала хидросистема Дунав-Тиса-Дунав.

Бач је древни град по коме је цела регија и добила назив Бачка. У Средњем веку је у њему било седиште Архиепископије, а ископине из римског периода говоре о великој римској насеобини која је страдала под ударима варвара. Главне знаменитости Бача су Фрањевачки самостан и кућа Гебауер у којој је отворена прва апотека у Војводини. Ту је и средњовековна тврђава Бач, са Донжон кулом, а Манастир Бођани је удаљен 13 километара од центра.