Ада

Ада • Војводина
Северно-Банатски округ / Војводина / Ада

Туристичке информације

Ада

Ада се налази на северу Бачке, на десној страни реке Тисе. Општина Ада има око 17.000 становника, који живе у насељима Ада, Мол, Стеријино село, Утрине и Оборњача.

Највећа природна богатства су пољопривредно земљиште високог квалитета и водени ток реке Тисе.