Деспотовац

Сама Општина Деспотовац има око 25.000 становника који се углавном баве пољопривредом. У општини постоје два насеља која имају градски карактер – Деспотовац и Ресава.
Централна Србија / Поморавски округ / Деспотовац