Стара Тиса

Србија од Срца / Природа Србије / Паркови природе / Стара Тиса

Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва обухвата три општине: Бечеј, Нови Бечеј и Жабаљ. Меандар Тисе је најдужи у Војводини и износи 24,5 km. Природно добро се налази уз десну обалу реке Тисе између насеља Бачко Градиште и Чуруг. На заштићеном подручју доминирају површинске воде и тршћаци, као и ливаде и шуме у приобалном делу. Подземни извори који и у сушним периодима напајају Стару Тису свежом водом, одржавају њен стални ниво и због тога је она прави рај за многе рибље и птичије врсте.

ЧИЊЕНИЦЕ

  • Географски положај: Војводина, општине Бечеј, Нови Бечеј и Жабаљ
  • Природне карактеристике: површина 391 ха
  • Туристичка понуда: манифестациони туризам, излетнички туризам…

ЗНАМЕНИТОСТИ

  • Биљни свет: бели локвањ, кроцањ, водено леће, водени гриз, жабљак…
  • Животињски свет: 7 врста водоземаца, 3 врсте гмизаваца, 23 врсте рибе (сунчица, шаран, сом, јаз, гавчица, сабљарка, сом, штука, буцов…), 166 врста птица (мали вранац, патка њорка, орао белорепан, степски соко, кукувија, букавац, еја мочварица, сиви барски петлић, модровољка…), сисари (видра, јазавац, куна белица, хермелин…)
  • Геонаслеђе: најдужа мртваја у воденом току реке Тисе
  • Културно-историјско наслеђе: дворац „Бисерно острво“, остаци римског шанца и бројна археолошка налазишта