Србија од Срца / Централна Србија / Шумадијски округ

Лапово

У Лапову, које заузима површину од свега 55 километара, има око 8.000 ...

Кнић

На обалама Гружанског језера, у централној Србији, налази се Кнић, опш...

Баточина

На ауто-путу од Београда ка Нишу, са источне стране, на 117 километара...

Рача

Рача има 13.000 становника и представља мало транзитно место у средишт...

Топола

Србија спада у групу малобројних држава и народа који имају своју ауто...

Аранђеловац

Општина и град Аранђеловац налазе се недалеко од Београда, на сат врем...

Град Крагујевац

Крагујевац се налази у централном делу Шумадије, на 140 километара уда...