Србија од Срца / Природа Србије / Предели изузетних одлика

Власина

Предео изузетних одлика "Власина" налази се у југоисточној Србији, 30 ...