Сићевачка клисура

Србија од Срца / Природа Србије / Паркови природе / Сићевачка клисура

Сићевачка клисура, дужине 17 км, почиње од села Долац на крају Белопаланачке котлине, а завршава се код села Просек на уласку у Нишку котлину. Река Нишава је усекла импозантну, композитну, кречњачку Сићевачку клисуру, коју чине Просечка клисура, Островичка котлина и Градиштански кањон. Посебан печат њеном изгледу дају бројне пећине, поткапине и остењаци. Парк природе „Сићевачка клисура“ је подручје изузетне биолошке разноврсности, станиште и боравиште великог броја ендемичних, ендемореликтних, реликтних и ретких врста биљака и животиња, особени пример појаве и међудејстава геолошких, геоморфолошких и хидролошких појава и предео изражене природне лепоте.

ЧИЊЕНИЦЕ

  • Географски положај: југоисточна Србија
  • Природне карактеристике: површина 7746 ха, висина стеновитог кањонског зида достиже и 400 м
  • Туристичка понуда: спортско-рекреативни туризам, ловни и риболовни туризам, излетнички туризам…

ЗНАМЕНИТОСТИ

  • Биљни свет: балкански ендемити српска рамонда и Наталијина рамонда, жалфија, кошутица, дивљи јоргован, седефче, мечја леска, дивља вишња, рудински пелин, ртањски чај, острија, драча, руј, маклен…
  • Животињски свет: сури орао
  • Геонаслеђе: шкрапе, вртаче, пећине, поткапине, јаме
  • Културно-историјско наслеђе: манастир Света Петка, манастир Св. Богородице, остаци римског пута „Виа милитарис“