Шарган – Мокра Гора

Србија од Срца / / Природа Србије / Шарган – Мокра Гора

Парк природе „Шарган – Мокра Гора“ простире се на деловима општина Ужице, Чајетина и Бајина Башта. Мокра Гора је котлина између планина Таре и Златибора, на коју се надовезује и Шаргански превој који према северу чини природну спону са Збориштем, највишим врхом Таре, а према југу са Златибором. Пејзажу предела доприносе и пространи пашњаци, поља и клисуре река Бели Рзав, Црни Рзав и Камишка река. Посебну вредност и лепоту предела представљају Хајдучка и Црвена пећина, а нарочито водопад Скакавац. Парк природе је препознатљив и по великим бројем минералних извора од којих је најпознатији извор Беле воде. Природно богаство чини и разноврстан биљни и животињски свет.

ЧИЊЕНИЦЕ

  • Географски положај: западна Србија, Ужице, Чајетина и Бајина Башта
  • Природне карактеристике: површина 10.813 ха
  • Туристичка понуда: бањски туризам, излетнички туризам, ловни туризам…

ЗНАМЕНИТОСТИ

  • Биљни свет: 700 врста биљака, алпски различак, цвакија…
  • Животињски свет: 60 врста, од тога су 29 природне реткости, велики тетреб, орао змијар, планинска сеница, а од сисара вук, мркви медвед, видра, дивља мачка…
  • Геонаслеђе: клисура Сувог потока
  • Културно-историјско наслеђе: музејско-туристичка пруга „Шарганска осмица“