Србија од Срца / Војводина / Јужно-Банатски округ

Вршац

Вршац се налази на југоисточном рубу Баната и Панонске низије, у подно...

Панчево

Панчево се налази на ушћу Тамиша у Дунав, на 15 км од Београда, и седи...

Ковин

Ковин се налази у јужном Банату, на обали Дунава, а од Београда је уда...

Ковачица

Ковачица се налази у југоисточном делу Баната, удаљена 46 км од Београ...

Бела Црква

Бела Црква је смештена на крајњем југу Баната, на граници са Румунијом...

Алибунар

Алибунар се налази у југоисточном Банату, на међународном путу Београд...