Сремска Митровица

Сремска Митровица • Војводина
Војводина / Сремски округ / Сремска Митровица

Туристичке информације

Сремска Митровица

Сремска Митровица се налази у Срему, на обали реке Саве, поред аутопута Е70, на 74 километра од Београда. Град Сремска Митровица је седиште Сремског округа, са укупно око 79.000 становника који живе у насељима: Сремска Митровица, Бешеновачки Прњавор, Бешеново, Босут, Велики Радинци, Гргуревци, Дивош, Засавица I, Засавица II, Јарак, Кузмин, Лаћарак, Лежимир, Манђелос, Мартинци, Мачванска Митровица, Ноћај, Равње, Раденковић, Салаш Ноћајски, Сремска Рача, Стара Бингула, Чалма, Шашинци, Шишатовац и Шуљам.

У време античког Рима град је назван Сирмијум, а у 3. веку нове ере постао је једна од четири престонице Римског царства. Међу локалитетима античког Сирмијума издвајају се Царска палата и Базилика светог Димитрија. У Средњем веку град је назван по манастиру Светог Димитрија. У центру града налази се и црква Светог Стефана из 16. века. Музеј Срема чува Римску колекцију, као и иконе и слике настале у последња три века.

Специјални резерват природе Засавица налази се на истоименој речици, каналима Јовача и Прекопац и потоку Батар, а преко канала Богаз има везу са реком Савом, док се подземним путем напаја водом и из реке Дрине. Бројне биљне и животињске врсте у Засавици су заштићене као природне реткости.