Stara Tisa

Srbija od Srca / Priroda Srbije / Parkovi prirode / Stara Tisa

Park prirode „Stara Tisa kod Bisernog ostrva obuhvata tri opštine: Bečej, Novi Bečej i Žabalj. Meandar Tise je najduži u Vojvodini i iznosi 24,5 km. Prirodno dobro se nalazi uz desnu obalu reke Tise između naselja Bačko Gradište i Čurug. Na zaštićenom području dominiraju površinske vode i tršćaci, kao i livade i šume u priobalnom delu. Podzemni izvori koji i u sušnim periodima napajaju Staru Tisu svežom vodom, održavaju njen stalni nivo i zbog toga je ona pravi raj za mnoge riblje i ptičije vrste.

ČINJENICE

  • Geografski položaj: Vojvodina, opštine Bečej, Novi Bečej i Žabalj
  • Prirodne karakteristike: površina 391 ha
  • Turistička ponuda: manifestacioni turizam, izletnički turizam…

ZNAMENITOSTI

  • Biljni svet: beli lokvanj, krocanj, vodeno leće, vodeni griz, žabljak…
  • Životinjski svet: 7 vrsta vodozemaca, 3 vrste gmizavaca, 23 vrste ribe (sunčica, šaran, som, jaz, gavčica, sabljarka, som, štuka, bucov…), 166 vrsta ptica (mali vranac, patka njorka, orao belorepan, stepski soko, kukuvija, bukavac, eja močvarica, sivi barski petlić, modrovoljka…), sisari (vidra, jazavac, kuna belica, hermelin…)
  • Geonasleđe: najduža mrtvaja u vodenom toku reke Tise
  • Kulturno-istorijsko nasleđe: dvorac „Biserno ostrvo“, ostaci rimskog šanca i brojna arheološka nalazišta