Житиште

Средње-Банатски округ / Војводина / Житиште

Туристичке информације

Житиште

Житиште се налази у средњем Банату, на граници са Румунијом, 18 км од Зрењанина. У Општини Житиште живи око 17.000 становника, у насељима: Банатски Двор, Банатско Карађорђево, Банатско Вишњићево, Бегејци, Међа, Нови Итебеј, Српски Итебеј, Равни Тополовац, Торда, Честерег, Хетин и Житиште.

Средишњим делом Општине Житиште протиче стари Бегејски канал. На Старом Бегеју развијен је спортски риболов, а у непосредној близини постоји и фазанерија.