Земун

Земун • Град Београд
Београд / Земун

Туристичке информације

Земун

Територија општине Земун укључује и насеља Земун Поље, Батајница и Угриновци, где на површини од 15.026 ha живи 168.170 становника. Налази се у југоисточном делу Срема, на десној обали Дунава, а у саставу Београда је од 1934.

Градски парк, у центру Земуна, заштићено је природно добро са стаблима старим око 100 година. Миленијумска кула на Гардошу подигнута је 1896. на рушевинама средњовековне тврђаве.

На Великом ратном острву, на ушћу Саве у Дунав, у оази зеленила и резервату птица, налази се и плажа Лидо. Канал Галовица сакупља воде које се сливају са Фрушке горе и обилује белом рибом и стециште је риболоваца. Добановачки забран, шума у површини од 500 ха, богата крупном дивљачи.