Жабаљ

Жабаљ • Војводина
Војводина / Јужно-Бачки округ / Жабаљ

Туристичке информације

Жабаљ

Жабаљ се налази у југоисточном делу Бачке, у близини реке Тисе, на раскрсници путева између Бачке и Баната. Општина Жабаљ има око 26.000 становника, а чине је насеља Жабаљ, Чуруг, Ђурђево и Госпођинци.

Најзначајнији објекат у Жабљу је Храм Светог Оца Николаја, зидан у барокном стилу. Поред Жабља се налази и први професионални голф терен у Србији.

Ово подручје богато је воденим токовима – реке Тиса, Мртва Тиса и Јегричке, и разгранатим системом канала Дунав-Тиса-Дунав. У близини Жабља је ловиште Стара Тиса, богато срнећом и пернатом дивљачи. Долина реке Јегричке је значајно станиште барских птица у Србији.