Врбас

Врбас • Vojvodina
Војводина / Јужно-Бачки округ / Врбас

Туристичке информације

Врбас

Врбас је значајан саобраћајни чвор у самом средишту Бачке, у коме се укршта више друмских, железничких и водених путева. Од Новог Сада удаљен је 44 км, а од Београда 125 км, а омеђен је Дунавом и Тисом. У Општини Врбас живи око 42.000 становника, у пет насељених места: Бачко Добро Поље, Змајево, Равно Село, Савино Село и Куцура.

Први писани документ о Врбасу потиче из 1387. а археолошка истраживања показују трагове значајних насеља још у неолиту, 5000 година пре нове ере. У архитектури Врбаса очигледан је утицај Средње Европе, а посебно се истичу Српска православна црква, Католичка црква, Реформаторска црква, Русинска црква, Евангелистичка црква и Методистичка црква.

Водене токове чине канали хидро система Дунав-Тиса-Дунав, дуги 39 км, и река Јегричка која је заштићена првим степеном заштите као природно добро. Најзначајнија ловишта су у атарима Савиног Села и ловиште Куцура, специјализована за лов на зечеве.