Сента

Сента • Војводина
Северно-Банатски округ / Војводина / Сента

Туристичке информације

Сента

Сента се налази на десној обали Тисе, на северу Војводине. Општини Сента припадају и насеља Горњи Брег, Богараш, Кеви и Торњош, са укупно око 26.000 становника.

Сента се први пут спомиње 1216. године, а позната је по Сенћанској битки 1697. којој је посвећен и посебан Спомен видиковац, са макетом битке.

Православна Црква Светог Арханђела Михаила је најстарија зграда Сенте из 1762. у барокном стилу. Палата Парохије изграђена је 1909. у необарокном и неоренесансном стилу, а црква Светог Антуна је у неоготиском стилу из 1910. Народна башта отворена је 1866. недалеко од центра града, на старом водоплаву Тисе.