Оџаци

Оџаци • Војводина
Војводина / Западно-Бачки округ / Оџаци

Туристичке информације

Оџаци

Оџаци се налазе на северозападу Србије, у западном делу Бачке, на путу Нови Сад – Сомбор, надомак леве обале Дунава и границе са Хрватском. Општина Оџаци има око 30.000 становника вишенационалног састава и чини је девет насеља: Оџаци, Каравуково, Дероње, Српски Милетић, Богојево, Бачки Брестовац, Бачки Грачац, Ратково, Лалић и Дероње.

Људска станишта на овом простору постоје од праисторије, о чему сведоче и археолошко налазиште Доња Брањевина. Оџаци се први пут спомињу у турским документима из 1557. као Учак. Градским језгром доминира римокатоличка црква Светог Архангела Миховила. Бисер музејске поставке је женска статуета, названа Црвенокоса богиња, која потиче из раног неолита, пре више од 7000 година.

Оџаци су окружени бројним мањим језерима, насталим великим изливањем реке Дунав 1926. Поред риболова, интересантна су и ловишта на ситну дивљач.