Нови Бечеј

Нови Бечеј • Војводина
Средње-Банатски округ / Војводина / Нови Бечеј

Туристичке информације

Нови Бечеј

Нови Бечеј налази се у северозападном Банату, на реци Тиси, на 113 километара од Београда. Општину Нови Бечеј, поред градског насеља, чине још и Ново Милошево, Кумане и Бочар, са укупно око 24.000 становника, бројних националности: Срба, Мађара, Рома, Румуна, Хрвата, Русина, Словака, Македонаца, Албанаца…

Сачувани су трагови средњовековне базилике Арача, из 14. века. Уз Нови Бечеј налази се највећи објекат хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, велика бетонска брана са преводницом за бродове, такозвана Ајфелова преводница.

Нови Бечеј је познат и по ревији парадних запрега у Врањеву, такмичењу у спремању рибље чорбе и Међународном арт кампу. Ту су и богата ловишта у околини града и излетиште Соколац. Цветање Тисе је појава која се дешава у јуну, када реку Тису прекрију читави облаци белих лептирића који личе на цветове. Реч је о тиском цвету, инсекту беле боје чија ларва настаје у реци, а затим лептири излазе лепршајући тик изнад површине воде.