Кула

Кула • Војводина
Војводина / Западно-Бачки округ / Кула

Туристичке информације

Кула

Кула се налази у Западно-бачком округу, дуж канала који чини систем Дунав–Тиса–Дунав, на раскрсници између Новог Сада, Сомбора и Суботице. У Општини Кула живи око 45.000 становника, у насељима Црвенка, Руски Крстур, Сивац, Крушчић и Липар. Вишенационално становништво чине Срби, Црногорци, Хрвати, Русини, Мађари, Словаци, Немци, Словенци, Македонци и други.

Крајем 17. века први пут се помиње Кула, као гранично место према Турској с војном посадом. Кула је од давнина позната по развијеном занатству, а још 1815. постојали су цехови кројача, обућара, ћурчија, ткача…

У Кули се одржавају традиционалне манифестације аматерске позоришне уметности. У Руском Крстуру је традиционална смотра културног и уметничког стваралаштва Русина „Црвена ружа“.