Кнић

Кнић • Централна Србија
Шумадијски округ / Централна Србија / Кнић

Туристичке информације

Кнић

На обалама Гружанског језера, у централној Србији, налази се Кнић, општина од 36 насеља и укуоно 16.000 становника.

Кнић је посебно познат по Гружанском језеру које је настало преграђивањем реке Груже 1979. Ово вештачко језеро које служи за снабдевање Крагујевца водом јако је познато и популарно као место за риболов. Ловиште „Гружаʺ је оивичено обронцима планине Рудник са севера, Котленика са југа и Гледићких планина са југоистока, идеално место за лов крупне и ситне дивљачи.

Општина Кнић се протеклих година посебно посветила развоју сеоског туризма, па су бројна села (Борач, Губеревац,, у општини пуна домаћинстава који нуде традиционалан српски шумадијски одмор, храну и пиће.