Ириг

Ириг • Војводина
Војводина / Сремски округ / Ириг

Туристичке информације

Ириг

Ириг се налази у Срему, на јужним падинама Фрушке горе, на путу Нови Сад – Рума, удаљен 55 километара од Београда. Општина Ириг има око 12.500 становника и обухвата насеља: Врдник, Ривица, Јазак, Гргетег, Нерадин, Шатринци, Велика Ремета, Крушедол Село, Крушедол Прњавор, Мала Ремета и Добродол.

Ириг се први пут помиње 1225. и одувек је значајно културно-просветно средиште, најпре због 16 православних манастира, насталих од 15. до 18. века. Фрушка гора је добила назив Северна Света гора, јер се на њој, од запада ка истоку налазе манастири: Привина Глава, Дивша, Кувеждин, Петковица, Шишатовац, Бешеново, Мала Ремета, Беочин, Раковац, Јазак, Врдник, Старо Хопово, Ново Хопово, Гргетег, Велика Ремета и Крушедол. У центру града најстарија је црква Светог Николе из 1722.

Ово подручје има развијено воћарство и виноградарство захваљујући благотворном утицају Дунава и сунчаним фрушкогорским падинама. Од аутохтоних винских сорти гаји се вранац, португизер, жупљанка и неопланта. Омиљена излетишта су Иришки венац, као и Национални парк „Фрушка гора“. Бања Врдник има изворе термалне воде, а због чистог ваздуха са великим процентом озона сврстава се и у ред ваздушних бања. Туристичко-привредне манифестације у Иригу и околини су: Доситејеви дани, Дани вина, Бостанијада, Патлиџанијада, Пударски дани и Гушчијада.