Бачка Паланка

Бачка Паланка • Војводина
Војводина / Јужно-Бачки округ / Бачка Паланка

Туристичке информације

Бачка Паланка

Бачка Паланка налази се на левој обали Дунава, 45 км узводно од Новог Сада. У саставу истоимене општине су и места: Обровац, Карађорђево, Товаришево, Младеново, Челарево, Гајдобра, Нова Гајдобра, Силбаш, Параге, Деспотово, Пивнице, Нештин и Визић.

На 10 климоетар од Бачке Паланке је познати дворац у Челареву, са изложбом предмета примењене уметности 18. и 19. века, као и највећа некропола у Војводини с гробовима из 8. и 9. века, са откривеним накитом, оружјем и оруђем.

У близини Бачке Паланке су и парк природе „Тиквара“, као и позната ловишта и излетишта Багремара и Ристовача. Бачка Паланка позната је и по манифестацијама Џез и блуз фестивал и „Дан Дунава“.