Uvrnute šljive

Srbija od Srca / Neobična Srbija / Uvrnute šljive

Nalaze se oko crkve brvnare nedaleko od sela Prolom, opština Kuršumlija. Predanje veli daje tu 25.juna 1389, uoči Kosovskog boja, pristigla vojska kneza Lazara. Tu su zastali, Bogu se pomolili i pričestili. Šest puta su tokom tog obreda oko crkve obišli. Kako se vojska kretala, za njima se okretalo sve, pa i stabla šljiva. Vojska onda nastavila dalje, u boj i žrtveno postradanje, a stabla za njom ostala uvijena do dana današnjeg, da podsećaju.

Međutim, za ovih 620 go-dina generacije šljiva su se posušile i bile povađene. Mladice se, pak, uvek iznova uvijaju spiralno na isti način, baš kao što se oko njih pletu brojna tumačenja i verovanja. Nauka, zasad, nema logično objašnjenje. I ne čekajući na njega, malo koji posetilac Prolom Banje propusti priliku da poseti ovu crkvu brvnaru i šljivik oko nje.