Уврнуте шљиве

Србија од Срца / Необична Србија / Уврнуте шљиве

Налазе се око цркве брвнаре недалеко од села Пролом, општина Куршумлија. Предање вели даје ту 25.јуна 1389, уочи Косовског боја, пристигла војска кнеза Лазара. Ту су застали, Богу се помолили и причестили. Шест пута су током тог обреда око цркве обишли. Како се војска кретала, за њима се окретало све, па и стабла шљива. Војска онда наставила даље, у бој и жртвено пострадање, a стабла за њом остала увијена до дана данашњег, да подсећају.

Међутим, за ових 620 го-дина генерације шљива су се посушиле и биле повађене. Младице се, пак, увек изнова увијају спирално на исти начин, баш као што се око њих плету бројна тумачења и веровања. Наука, засад, нема логично објашњење. И не чекајући на њега, мало који посетилац Пролом Бање пропусти прилику да посети ову цркву брвнару и шљивик око ње.