Senta

Senta • Vojvodina
Severno-Banatski okrug / Vojvodina / Senta

Turističke informacije

Senta

Senta se nalazi na desnoj obali Tise, na severu Vojvodine. Opštini Senta pripadaju i naselja Gornji Breg, Bogaraš, Kevi i Tornjoš, sa ukupno oko 26.000 stanovnika.

Senta se prvi put spominje 1216. godine, a poznata je po Senćanskoj bitki 1697. kojoj je posvećen i poseban Spomen vidikovac, sa maketom bitke.

Pravoslavna Crkva Svetog Arhanđela Mihaila je najstarija zgrada Sente iz 1762. u baroknom stilu. Palata Parohije izgrađena je 1909. u neobaroknom i neorenesansnom stilu, a crkva Svetog Antuna je u neogotiskom stilu iz 1910. Narodna bašta otvorena je 1866. nedaleko od centra grada, na starom vodoplavu Tise.