Sečanj

Srednje-Banatski okrug / Vojvodina / Sečanj

Turističke informacije

Sečanj

Sečanj se nalazi u Banatu, na granici s Rumunijom. Opština Sečanj ima oko 13.000 stanovnika, u 11 naselja: Banatska Dubica, Boka, Busenje, Jarkovac, Jaša Tomić, Konak, Krajišnik, Neuzina, Sečanj, Sutjeska i Šurjan.

Centralno mesto u reljefu zauzima reka Tamiš i sistem kanalske mreže Dunav-Tisa-Dunav, a ribom su bogati i Brzava i Stari Tamiš. U lovištima je zastupljena sitna i srneća divljač, a najbogatije lovište je u Konaku gde ima i jelena i divljih svinja.