Novi Bečej

Novi Bečej • Vojvodina
Srednje-Banatski okrug / Vojvodina / Novi Bečej

Turističke informacije

Novi Bečej

Novi Bečej nalazi se u severozapadnom Banatu, na reci Tisi, na 113 kilometara od Beograda. Opštinu Novi Bečej, pored gradskog naselja, čine još i Novo Miloševo, Kumane i Bočar, sa ukupno oko 24.000 stanovnika, brojnih nacionalnosti: Srba, Mađara, Roma, Rumuna, Hrvata, Rusina, Slovaka, Makedonaca, Albanaca…

Sačuvani su tragovi srednjovekovne bazilike Arača, iz 14. veka. Uz Novi Bečej nalazi se najveći objekat hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, velika betonska brana sa prevodnicom za brodove, takozvana Ajfelova prevodnica.

Novi Bečej je poznat i po reviji paradnih zaprega u Vranjevu, takmičenju u spremanju riblje čorbe i Međunarodnom art kampu. Tu su i bogata lovišta u okolini grada i izletište Sokolac. Cvetanje Tise je pojava koja se dešava u junu, kada reku Tisu prekriju čitavi oblaci belih leptirića koji liče na cvetove. Reč je o tiskom cvetu, insektu bele boje čija larva nastaje u reci, a zatim leptiri izlaze lepršajući tik iznad površine vode.