Batočina

Batočina • Centralna Srbija
Šumadijski okrug / Centralna Srbija / Batočina

Turističke informacije

Batočina

Na auto-putu od Beograda ka Nišu, sa istočne strane, na 117 kilometara od Beograda, nalazi se Batočina. Opština je naslonjena na reku Lepenicu i ima oko 13.000 stanovnika.

Mesto se razvilo kao usputna stanica na putu Beograd-Carigrad u vreme Turaka. Batočina je poznata i kao poprište sukoba austijske i turske vojske u 17. veka. Tu se odigrala velika bitka 1688. godine u kojoj su austrijanci potukli tursku vojsku.

Iz turskog vremena je u Batočini, kao svojevrsni spomenik, ostala i menzilhana, danas poznata kao mezulana, tatarska pošta u kojoj su smeštani poštanski konji i poštonoše.

Svega nekoliko kilometara od Batočine nalazi se mesto Gradac, koje je nekada bilo sedište ovog kraja.