Raspisano nacionalno takmičenje za lažova godine pod nazivom „izbori“

25. februara 2014.
Nekategorizovano
Svako ko se ovih dana pa sve do 16. marta zatekne u Srbiji imaće priliku da prisustvuje manifestaciji „Lažijada“ – takmičenje u lažima, a koje se u Srbiji organizuje pod nazivom „parlamentarni izbori“, ili skraćeno „izbori“. Laganje u političkom životu je jedna od ključnih komparativnih prednosti Srbije u odnosu na region i svet. Srpski takmičari se posebno ističu kreativnošću, inovativnošću u svim kategorijama: neispunjeno obećanje; super-obećanje; lažna iskrenost; pogled koji vara; čvrst stisak – slaba vajda i, menjanje iste ploče u krug.