Sićevačka klisura

Srbija od Srca / Priroda Srbije / Parkovi prirode / Sićevačka klisura

Sićevačka klisura, dužine 17 km, počinje od sela Dolac na kraju Belopalanačke kotline, a završava se kod sela Prosek na ulasku u Nišku kotlinu. Reka Nišava je usekla impozantnu, kompozitnu, krečnjačku Sićevačku klisuru, koju čine Prosečka klisura, Ostrovička kotlina i Gradištanski kanjon. Poseban pečat njenom izgledu daju brojne pećine, potkapine i ostenjaci. Park prirode „Sićevačka klisura“ je područje izuzetne biološke raznovrsnosti, stanište i boravište velikog broja endemičnih, endemoreliktnih, reliktnih i retkih vrsta biljaka i životinja, osobeni primer pojave i međudejstava geoloških, geomorfoloških i hidroloških pojava i predeo izražene prirodne lepote.

ČINJENICE

  • Geografski položaj: jugoistočna Srbija
  • Prirodne karakteristike: površina 7746 ha, visina stenovitog kanjonskog zida dostiže i 400 m
  • Turistička ponuda: sportsko-rekreativni turizam, lovni i ribolovni turizam, izletnički turizam…

ZNAMENITOSTI

  • Biljni svet: balkanski endemiti srpska ramonda i Natalijina ramonda, žalfija, košutica, divlji jorgovan, sedefče, mečja leska, divlja višnja, rudinski pelin, rtanjski čaj, ostrija, drača, ruj, maklen…
  • Životinjski svet: suri orao
  • Geonasleđe: škrape, vrtače, pećine, potkapine, jame
  • Kulturno-istorijsko nasleđe: manastir Sveta Petka, manastir Sv. Bogorodice, ostaci rimskog puta „Via militaris“