Šargan – Mokra Gora

Srbija od Srca / / Priroda Srbije / Šargan – Mokra Gora

Park prirode „Šargan – Mokra Gora“ prostire se na delovima opština Užice, Čajetina i Bajina Bašta. Mokra Gora je kotlina između planina Tare i Zlatibora, na koju se nadovezuje i Šarganski prevoj koji prema severu čini prirodnu sponu sa Zborištem, najvišim vrhom Tare, a prema jugu sa Zlatiborom. Pejzažu predela doprinose i prostrani pašnjaci, polja i klisure reka Beli Rzav, Crni Rzav i Kamiška reka. Posebnu vrednost i lepotu predela predstavljaju Hajdučka i Crvena pećina, a naročito vodopad Skakavac. Park prirode je prepoznatljiv i po velikim brojem mineralnih izvora od kojih je najpoznatiji izvor Bele vode. Prirodno bogastvo čini i raznovrstan biljni i životinjski svet.

ČINJENICE

  • Geografski položaj: zapadna Srbija, Užice, Čajetina i Bajina Bašta
  • Prirodne karakteristike: površina 10.813 ha
  • Turistička ponuda: banjski turizam, izletnički turizam, lovni turizam…

ZNAMENITOSTI

  • Biljni svet: 700 vrsta biljaka, alpski različak, cvakija…
  • Životinjski svet: 60 vrsta, od toga su 29 prirodne retkosti, veliki tetreb, orao zmijar, planinska senica, a od sisara vuk, mrkvi medved, vidra, divlja mačka…
  • Geonasleđe: klisura Suvog potoka
  • Kulturno-istorijsko nasleđe: muzejsko-turistička pruga „Šarganska osmica“