Šid

Šid • Vojvodina
Vojvodina / Sremski okrug / Šid

Turističke informacije

Šid

Šid se nalazi u zapadnom delu Srema, na granici sa Hrvatskom, a od Beograda je udaljen 86 kilometara autoputem E70. Opštinu Šid, sa oko 34.000 stanovnika, čine naselja: Batrovci, Ilinci, Morović, Jamena, Vašica, Višnjićevo, Kukujevci, Adaševci, Bačinci, Erdevik, Privina glava, Ljuba, Sot, Berkasovo, Bingula, Molovin, Bikić do, Gibarac i Šid.

Šid se prvi put pominje 1702. Galerija slika Save Šumanovića, sa preko 400 njegovih dela i njegov autentični atelje nalaze u centru grada. U Šidu se nalazi i Muzej naivne umetnosti „Ilianum“, a pored samog autoputa je Zajednička grobnica boraca palih na Sremskom frontu 1944-1945.

Skoro trećina teritorije Opštine Šid je prekrivena šumom, a poznata je i po lovištima Vorov, Vranjak i Morović.